Godziny Urzędowania

KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA W GODZINACH:kancelaria

DNI POWSZEDNIE:

                  PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK

                   16.00 – 16.30

                  
                 

KONTAKT TELEFONICZNY:     tel. 43 841 51 04   

Ks. Proboszcz  tel. 605 062 995 

Ks. Wikariusz  tel. 783 408 673


       W SOBOTY NIEDZIELĘ I ŚWIĘTA KANCELARIA NIECZYNNA !!!

WIELKI POST 2017

Znalezione obrazy dla zapytania obrazy na wielki post

     Wkraczamy w Wielki Post. W naszej tradycji katolickiej jest to święty czas, podczas którego nie powinno zabraknąć wyciszeniapokutypogłębionej modlitwyotwarcia na bliźnich poprzez jałmużnę. Tegoroczny okres wielkopostny staje się też czasem szczególnego naszego przygotowania do obchodów światowych dni młodzieży, zarówno w wymiarze osobistym, jak i narodowym.  W duchu Miłosierdzia Bożego pragniemy przygotować nasze serca do czynnej miłości.  

           Starajmy się zatem wykorzystać ten Boży darbyśmy oświeceni Miłością Krzyża i Żywego Słowa potrafili być wiernymi i ofiranymi świadkami Kościoła Chrystusowego.panjezuszkrzyzem  DROGA KRZYŻOWA

  W PIĄTEK

    o godz. 16.30

                  
 


ukrzyzt

GORZKIE ŻALE

W NIEDZIELĘ

               dla dzieci, młodzieży i dorosłych - o godz. 11.45

   ZAPRASZAMY !!!

DOBA EUCHARYSTYCZNA

24 LUTY  – DOBA EUCHARYSTYCZNA

Porządek Nabożeństw i Adoracji Najświętszego Sakramentu

WYSTAWIENIE     NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

8.00-  9.00     -   Kółko Żywego Różańca  - Ostrówek

9.00 – 10.00 –   Kółko Żywego Różańca  - Skrzynno

10.00 – 11.00 –  Kuźnica, Jackowskie i Kopiec, Kozub 

11.00 - 12.00 – Bolków i Gwizdałki 

12.00–13.00 – Kółko Żywego Różańca – Okalew    

13.00 – 14.00   Janów, Wola Rudlicka

 14.00 – 15.00 –     Kółko Żywego Różańca  - Milejów

15.00 – 16.00 –      Kółko Żywego Różańca - Niemierzyn – Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 

16.00 –  17.00 -    Rudlice  - Nabożeństwo różańcowe

17.00 – 18.00 –Msza św.  

18.00 – 19.00 – Kółko Żywego Różańca  -Janów i Wola Rudlicka

19.00 –20.00 –  Ostrówek i chórzyści

20.00 – 21.00 – Dębie, Piskornik

21.00 – Apel Jasnogórski

OBRZĘDY WIECZERZY WIGILIJNEJ

OBRZĘDY

WIECZERZY WIGILIJNEJ

(Przewodniczy Ojciec rodziny lub w szczególnych okolicznościach inna osoba.)

W Imię Ojca   i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Wspominając świętą noc, w którą z Maryi Dziewicy narodził się Jezus Chrystus, Jednorodzony Syn Boga, naszego Ojca, wsłuchajmy się w ewangeliczny opis tego wydarzenia.

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza:

„W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się zapisać
z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.
W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz stanął przy nich anioł Pański
i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że się bardzo przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”.
I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli.”  Oto Słowo Pańskie.(Wszyscy odpowiadają: Chwała Tobie, Chryste).

Modlitwa rodzinna
Módlmy się
za Kościół Boży, Ojca Świętego Benedykta XVI, naszego biskupa Jana i wszystkich biskupów, naszego proboszcza ks. Józefa i wszystkich kapłanów, aby przychodzący na świat Jezus Chrystus obdarzył ich miłością i pokojem. Ciebie prosimy...   Wszyscy: Wysłuchaj nas Panie.
Módlmy się za naszą wspólnotę parafialną, aby przychodzący na świat Jezus Chrystus darzył całą naszą rodzinę, krewnych, znajomych i sąsiadów, miłością i pokojem. Ciebie prosimy ...
Módlmy się za wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych i nieszczęśliwych, aby przychodzący na świat Jezus napełnił ich miłością i pokojem. Ciebie prosimy ...
Módlmy się za wszystkich, którzy wyprzedzili nas w drodze ku wieczności, za zmarłych krewnych, bliskich i znajomych, aby przychodzący na świat Chrystus, obdarzył ich wiecznym zbawieniem. Ciebie prosimy...
Módlmy się za naszą Ojczyznę i jej pomyślność słowami, których nas nauczył Jezus Chrystus: Ojcze nasz ...
Bogu naszemu Ojcu przez wstawiennictwo Matki Najświętszej, zawsze gotowej wypraszać dla nas wszelkie łaski, polećmy naszą rodzinę, naszych przyjaciół i znajomych.
Zdrowaś Maryjo ...
Boże, Ojcze Wszechmogący, który przez narodzenie Twego Jednorodzonego Syna dałeś pokój ludziom dobrej woli, zachowaj świat bez wojen i niesprawiedliwości, a wszystkich ludzi w szczęściu.

Błogosławieństwo opłatków
Panie Boże, pobłogosław nas i te opłatki, którymi będziemy się dzielić jak nakazuje nasza rodzinna tradycja. Naucz nas dzielić się z bliźnimi codziennym chlebem i miłością. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

(Rodzina dzieli się opłatkami między sobą, składając indywidualne życzenia. Przed rozpoczęciem wieczerzy wigilijnej można odśpiewać kolędę „Wśród nocnej ciszy...”
Po spożyciu wieczerzy wigilijnej należy odśpiewać przynajmniej kilka kolęd, a uniknąć natychmiastowego włączenia muzyki z radia czy telewizora).

loader

Kanał informacyjny

 

parafia-ostrowek-fotokod